Home / Uncategorized / Pengurus Syuriyah 2013-2018

Pengurus Syuriyah 2013-2018

SUSUNAN PENGURUS PWNU JAWA TIMUR
Masa Khidmat 2013 – 2018

SYURIAH
Rais : KH. Anwar Manshur

Wakil Rais :
1. KH. Agoes Ali Masyhuri
2. KH. Mudatstsir Badruddin
3. KH. A. Sadid Jauhari
4. Drs. KH. Abdul Matin Djawahir, SH
5. Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA
6. KH. Nuruddin Abdurrahman, SH
7. KH. Yasin Asmuni
8. KH. A. Farihin Muhsan
9. Prof. Dr. KH. Ali Maschan Moesa, M.Si
10. KH. Masbuhin
11. KH. Marzuki Mustamar
12. KH. Hadi Muhammad Mahfudz
13. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, M.Si
14. KH. Anwar Iskandar

Katib : Drs. KH. Safrudin Syarif

Wakil Katib :
1.Drs. H. Masyhudi Muchtar, MBA
2.KH. Romadlon Khotib
3.KH. Muhibbul Aman
4.KH. R. Kholil As’ad
5.Dr. H. Abdussalam Nawawi, M.Ag
6.KH. Muhammad Shofiyullah
7.KH Ahmad Dzulhilmi Ghazali
8.Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, MA
9.KH Athoillah Sholahuddin

About admin

Check Also

LOGO RESMI FINAL

#KonferwilNUJatim bahas tayangan Karma

Kediri, NU Online Saat ini banyak pemirsa tengah menggandrungi tayangan salah satu televisi swasta yakni ‘Karma’. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *