Home / NU File / Maklumat Syuriyah PWNU jatim dalam Istighotsah Kubro

Maklumat Syuriyah PWNU jatim dalam Istighotsah Kubro

istighotsah3Dalam acara istighotsah kubro, Ahad 9 April 2017, yang diselenggqrakan PWNU Jawa Timur di GOR Sidoarjo, dinyatakan sejumlah maklumat. Ini ditujukan bagi seluruh warga bangsa, tidak hanya bagi nahdliyin. Berikut isi maklumatnya:
1. Menjaga agama dari hal-hal yang merusak (hifdzud Din ‘amma yufsid) adalah wajib, sebagaimana sebelumnya dilakuka oleh para ulama.
2. Menjaga negara dari hal-hal tabg merusak tatanan (Hifdzud Daulah ‘amma yufsid) adalah wajib, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harta terbesar bangsa dan negara ini.
3. Menyeru kepada kebajikan dan mencegaj kemungkaran (Amr bil-ma’ruf wa nahy ‘anil munkar) wajib ditegakkan secara bijaksana untuk menjunjung tinggi marwah agama dan martabat manusia demi kemajuan bangsa dan negara ini.
4. Seluruh pemimpin bangsa dan negara ini wajib menjalankan amanah dan menegakkan keadilan secara bersamaan sebagai prinsip untuk mencapai kebajikan bersama.
5.Menjga umat (ri’ayatul ummah) dari kebangkrutan moral adalah tanggung jawab yang wajib ditunaikan oleh seluruh pemimpin agama, bangsa, dan negara ini.
6. Seluruh komponen umat wajib untuk semakin mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan keumatan.

About admin

Check Also

manado

Pra Munas Konbes Berlangsung di Manado

Manado — Paham kebangsaan merupakan keterkaitan hubungan antara paham agama dan kebangsaan di sebuah negara. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *